Schola sv. Isidora

Schola Sv. Isidora vznikla v září 2014 s cílem aktivně začlenit naše nejmladší farníky do liturgie. Schází se každou středu v 17:15 ve farním domě a v současné době sdružuje asi 15 dětí ve věku 5 -14 let. Změny datumů a času zkoušek budou vyvěšeny na stránkách farnosti.

Schola Sv. Isidora přijímá nové členy, kteří aktivně hrají na hudební nástroj nebo rádi zpívají. Stejně tak vítá pomoc rodičů s dozorem během zkoušek a při mši svaté.

Od členů se očekává:

  • pravidelná a včasná docházka
  • soustředěnost a ukázněnost
  • respekt k vedoucímu scholy a k ostatním seniorům, kteří při zkouškách vypomáhají
  • smysl pro pořádek
  • osobní složka s aktuální repertoárem, abecedně setříděným

Vedení scholy:

Martin Novák – kytara, zpěv

Jitka Michalicová – kytara, zpěv

Lenka Tlachová – koordinátorka

 

Bližší informace lze získat na adrese: schola@farnostprusanky.cz