Aktivity

Informace o aktivitách budou postupně doplněny.

Lektorská služba

Rozpis na rok 2015 je na samostatné stránce lektorské služby.

Výuka náboženství

– rozpis hodin náboženství, kontakt na vyučujícího (Edita Mrlíková)

Katecheze pro děti

– rozpis katechezí, kdo má na starosti, kontakt (Jitka Omelková)

Schola sv. Isidora

je dětský chrámový sbor. Vedoucím je Martin Novák. Další informace naleznete na samostatné stránce Scholy.

Úklidové skupiny

Při úklidu kostela se střídají úklidové skupiny. Jejich seznam a rozpis úklidu najdete na stránce úklidových skupin.

Skauti

V obci působí skautský oddíl Cor Dare. Další informace naleznete na samostatné stránce.

Ministranti

– info, pozvání, nedělní sporty, pravidelné akce (florbal. turnaj,…), kontakt (Libor Sukup)

Maminky

– info, fotka, pozvání, kontakt

Živý růženec

– denní modlitba desátku růžence. Další informace naleznete na samostatné stránce.