Živý růženec

Je to způsob modlitby, který se rozvinul díky Pavle Marii Jaricotové, která ho od začátku 19. století podporovala mezi pracujícími ženami. Tak vznikala patnáctičlenná růžencová společenství. Tento způsob se z Francie rozšířil po celém světě. Bývá zvykem, že každý člen živého růžence se po celý měsíc denně modlí jedno konkrétní tajemství a k tomu má u sebe obrázek představující danou událost. Zvlášť v některých důležitých nebo bolestných událostech života je pěkné a posilující, když se všichni shodnou na jednom úmyslu a prosí za něj Boha.