Varhanní služba na září 2015

Nejnovější Poselství z Medžugorje,  25. srpna 2015 [O]

Marija during an apparition
Drahé děti! I dnes vás vyzývám, abyste byly modlitbou. Ať je vám modlitba křídly pro setkání s Bohem. Svět je ve chvíli zkoušky, protože zapoměl a opustil Boha. Proto, vy, dítka, buďte ti, kteří hledají a milují Boha nadevšechno. Já jsem s vámi a vedu vás ke svému Synu, ale vy musíte říci svoje ANO ve svobodě dětí Božích. Přimlouvám se za vás a miluji vás, dítka, nekonečnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. 

nedělní bohoslužby Novák
středeční bohoslužby  18:00 dětská mše Novák/Omelková/Pecuch
páteční bohoslužby Faragula
sobotní bohoslužby Polách

Důležitá data

  • 14.9. Svátek Povýšení svatého Kříže
  • 21.9. Svátek sv. Matouše
  • 28.9. Slavnost sv. Václava
  • 29.9. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

Pohřby a svatby

Výběr varhaníka během pohřbů a svateb se bude řídit volbou zadávající rodiny a dostupností varhaníka.

Pravidla varhanních služeb

V případě jakékoliv absence se očekává, že varhaník, který má službu, zajistí za sebe zástup. Varhaník mající službu v neděli, či jiný den, na který připadá slavnost, přijde nejpozději 15 minut před začátkem růžence na nácvik aktuálního žalmu a písní určených ke mši s přiřazeným žalmistou. Nácvik případného nového žalmu či písně bude probíhat s kongregací věřících o nedělích vždy 10 minut před začátkem bohoslužby. Proto modlitba růžence začne přesně půl hodiny přede mší svatou. Varhaníci nastudují repertoár k bohoslužbám, včetně nových písní a žalmů, ještě před zkouškou s vybraným žalmistou.

Kontaktní údaje

Martin Novák – hlavní koordinátor martinnov@hotmail.co.uk 608 827 073
Tomáš Polách – varhaník  prodamsmetenec@centrum.cz
Jan Faragula – varhaník 518 374 324
Václav Pecůch – varhaník vpecuch@gmail.com 730 979 868