Varhanní služba na srpen 2015

Nejnovější Poselství z Medžugorje,  25. července 2015 [O]

Marija during an apparition
Drahé děti! S radostí jsem i dnes s vámi a všechny vás vybízím, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, abyste pochopily lásku, kterou mám k vám. Moje láska je silnější než zlo, dítka, proto se přibližte k Bohu, abyste pocítily moji radost v Bohu. Bez Boha, dítka, nemáte budoucnost, nemáte naději ani spásu, proto zanechte zlo a vyberte si dobro. Já jsem s vámi a s vámi se přimlouvám před Bohem za všechny vaše potřeby. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. 

sobota 1. 8. 18:00 Polách
neděle 2. 8. 10:00 Novák
středa 5. 8. 18:00 Pecůch
pátek 7. 8. 18:00 Faragula
sobota 8. 8. 18:00 Polách
neděle 9. 8. 10:00 Faragula
středa 12. 8. 18:00 Pecůch
pátek 14. 8. 18:00 Faragula
sobota 15. 8. 18:00 Polách
neděle 16. 8. 10:00 Novák
středa 19. 8. 18:00 Pecůch
pátek 21. 8. 18:00 Faragula
sobota 22. 8. 18:00 Polách
neděle 23. 8. 10:00 Novák
středa 26. 8. 18:00 Pecůch
pátek 28.8. 18:00 Faragula
sobota 29.8. 18:00 Polách
neděle 30. 8. 10:00 Novák

Důležitá data

  • 6. srpna Svátek Proměnění Páně
  • 9. srpna Hody
  • 15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

Pohřby a svatby

Výběr varhaníka během pohřbů a svateb se bude řídit volbou zadávající rodiny a dostupností varhaníka.

Pravidla varhanních služeb

V případě jakékoliv absence se očekává, že varhaník, který má službu, zajistí za sebe zástup. Varhaník mající službu v neděli, či jiný den, na který připadá slavnost, přijde nejpozději 15 minut před začátkem růžence na nácvik aktuálního žalmu a písní určených ke mši s přiřazeným žalmistou. Nácvik případného nového žalmu či písně bude probíhat s kongregací věřících o nedělích vždy 10 minut před začátkem bohoslužby. Proto modlitba růžence začne přesně půl hodiny přede mší svatou. Varhaníci nastudují repertoár k bohoslužbám, včetně nových písní a žalmů, ještě před zkouškou s vybraným žalmistou.

Kontaktní údaje

Martin Novák – hlavní koordinátor martinnov@hotmail.co.uk 608 827 073
Tomáš Polách – varhaník prodamsmetenec@centrum.cz 725 258 644
Václav Pecůch – varhaník vpecuch@gmail.com
Jan Faragula – varhaník 518 374 324