Ohlášky na 18. týden v mezidobí

Ohlášky na období od pondělí 3. 8. do neděle 9. 8.

Svátky v týdnu

úterý 4. 8. sv. Jan Maria Vianney, kněz
čtvrtek 6. 6. svátek Proměnění Páně
sobota 8. 8. sv. Dominik, kněz
neděle 9. 8. 19. neděle v mezidobí, hody

Bohoslužby

středa 5. 8. 18:00 za Karla Herku, rodiče, bratra a za dar zdraví pro celou rodinu
pátek 7. 8. 17:00 – 18:00
18:00
příležitost ke svaté zpovědi
za členy živého růžence
sobota 8. 8. 17:30 – 18:00
18:00
příležitost ke svaté zpovědi
za Ludvíka a Helenu Čechovy, syna Stanislava, zetě Josefa Šmída a jeho syna Martina a za Martina a Mirku Čechovy
neděle 9.8. 10:00

na poděkování za dar života s prosbou o zdraví do dalších let

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 4.
  • O prázdninách nebude ve středu bývat nacvičování dětí na faře a nebude ani dětská mše svatá.
  • Nyní je možné zapisovat intence na 2. pololetí tohoto roku.