Zápis z pastorační rady dne 16. 6. 2015

Projednané body pastorační rady.

Přítomni: P. Vít Hába, Martin Maděryč, Martin Novák, Alena Kristová, Jana Sukupová, Jitka Omelková, Milena Hromková, Josef Ševčík

Omluvena: Blanka Malhocká

Pozvaný host: p. Hrazdilová

 

1) Údržba zahrady – vzhledem k tomu, že odpadla údržba vnějšího parku, je  p.Hrazdilová ochotná prozatím pečovat o vnitřní zahradu sama (včetně sečení trávy).

2) Likvidace padlých stromů po bouřce – J. Ševčík zažádá o pomoc pracovníky obce. Na likvidaci dohlédne příp. p.Hrazdilová.

3) Vinohrad – probírala se úvaha, zda příští rok vinohrad  nezrušit a plochu nezatravnit. Bylo by možné ji pak využívat např. k farním piknikům. Vzhledem k blízké třešni je vinohrad likvidován špačky.

4) Duchovní obnova – P. Karol Lovaš, který byl hostem při „ Noci kostelů“ je ochoten udělat pro naši farnost duchovní obnovu. Výhledově by se to týkalo spíše příštího roku.

5) Pouť na Kalvárii – je naplánována pouť na poutní místo Kalvárie u Jevíčka. Termín pouti bude v sobotu 17. 10. 2015. Organizaci zajišťuje Martin Maděryč. Martin také připravuje modlitbu za farnost.

6) Kostelník – je potřeba p. kostelníkovi postupně vypomáhat a rozdělit si úkoly. Obzvláště pokud není přítomen.

7) Brigáda – je naplánována brigáda na pročištění žlábků u kostela. Termín je 27. 6. v 9 hod. Brigádnici si mají vzít s sebou špachtle, smetáčky.

8) Úklid – je nutné sdělit úklidovým skupinám nové informace. Nově je potřeba umývat kromě WC na zahradě také WC na hřbitově. Klíč bude přidán ke svazku klíčů, který úklidové skupiny používají. Dále je potřeba kontrolovat svícny a příp. odstranit nánosy vosku. Nožík bude k dispozici v úklidové místnosti, kde bude také papír k zapisování věcí, které jsou potřeba doplnit a zakoupit k úklidu. Dále je tu prosba, aby se v úklidové místnosti neuklízely věci určené k aranžování květin a nechávaly se na místě.

9) Mešní textilie – doposud tyto věci prala p. Maděryčová. Nyní už se na to necítí a ráda by to někomu předala. Je potřeba najít někoho, kdo by se toho ujal.

10) Staré ornáty – zatím jsou uskladněny ve skříních v sakristii. Vzhledem k vlhkému prostředí toto místo není vhodné. Bylo navrženo, aby byly přestěhovány na suché místo.

11) Adorační den – tento rok připadá na naši farnost pátek 10. 7. 2015. Adorace bude probíhat od 8 hodin do 18 hodin.

12) Hody – kvůli starším lidem a nedostatku laviček, či horšího ozvučení se bude hodová mše konat v kostele. Ke kapličce se půjde na závěr mše sv., kde bude vykonána krátká pobožnost k této slavnosti. Bylo odhlasováno ( 5 : 3), že bude při obětním průvodu zachováno děkování za úrodu spojeno s nesením obětních darů ( věnec, chléb atd.). Od p. Škapové převezme organizaci J. Sukupová.

13) Přednáška – předběžně je na září naplánována přednáška známé osobnosti Marka Orko Váchy.( na etické téma). Bližší informace ohledně termínu zjistí ještě pan farář.

14) Prosba o modlitbu – od pátku 26.6 (16:30) do soboty 27.6. ( po půlnoci) se má konat v Brně (Oboře) satanský festival „HELL FAST ATTACK“ – („Peklo útočí rychle“). Akce je poměrně velká, je pozváno 20 „kapel“. Jsme vyzýváni k modlitbě, aby tato akce byla přerušena, příp. aby napáchala co nejméně škody na duších lidí. Své modlitby zahrneme do čtvrteční adorace.

 

Příští pastorační rada: 8. 9. 2015 v 18. 45 hod. (po mši sv.)

Zapsala: Jitka Omelková