Varhanní služba na červenec 2015.

Držíme pěsti Vaškovi Pecůchovi juniorovi, pro kterého je tento měsíc oficiálně prvním v roli nového člena varhanní sekce. Gratulujeme a zároveň přejeme hodně zdaru, elánu a sil. Všechny farníky prosíme zároveň o toleranci v této časově náročné, ale důležité roli, kdy si Vašek bude postupně osvojovat prvky varhanní hry. Za varhanní sekci – Martin Novák

středa 1.7.   18:00 Pecůch
čtvrtek 2.7.  18:00 Škrobáková
pátek 3.7.    18:00 Faragula
sobota 4.7.  18:00 Polách
neděle 5.7.. 10:00 Faragula
středa 8.7.   18:00 Pecůch
čtvrtek 9.7.   18:00 Škrobáková
pátek 10.7.   18:00 Faragula
sobota 11.7. 18:00 Polách
neděle 12.7. 10:00 Novák
středa 15.7.  18:00 Pecůch
čtvrtek 16.7.  18:00 Škrobáková
pátek 17.7.    18:00 Faragula
sobota 18.7.  18:00 Polách
neděle 19.7.  10:00 Novák
středa 22.7.   18:00 Pecůch
čtvrtek 23.7.  18:00 Škrobáková
pátek 24.7.    18:00 Faragula
sobota 25.7.  18:00 Polách
neděle 26.7.  10:00 Novák
středa 29.7.   18:00 Pecůch
čtvrtek 30.7.  18:00 Škrobáková
pátek 31.7.    18:00 Faragula

Důležitá data

  • 5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Pohřby a svatby

Výběr varhaníka během pohřbů a svateb se bude řídit volbou zadávající rodiny a dostupností varhaníka.

Pravidla varhanních služeb

V případě jakékoliv absence se očekává, že varhaník, který má službu, zajistí za sebe zástup. Varhaník mající službu v neděli, či jiný den, na který připadá slavnost, přijde nejpozději 15 minut před začátkem růžence na nácvik aktuálního žalmu a písní určených ke mši s přiřazeným žalmistou. Nácvik případného nového žalmu či písně bude probíhat s kongregací věřících o nedělích vždy 10 minut před začátkem bohoslužby. Proto modlitba růžence začne přesně půl hodiny přede mší svatou. Varhaníci nastudují repertoár k bohoslužbám, včetně nových písní a žalmů, ještě před zkouškou s vybraným žalmistou.

Kontaktní údaje

Martin Novák – hlavní koordinátor martinnov@hotmail.co.uk 608 827 073
Tomáš Polách – varhaník  prodamsmetenec@centrum.cz 725 258 644
Jan Faragula – varhaník 518 374 324
Alena Škrobáková skrobakova.alena@seznam.cz 735 083 539
Václav Pecůch vpecuch@gmail.com