Ohlášky na 12. týden v mezidobí

Ohlášky na období od pondělí 22.6. do neděle 28.6.

Svátky v týdnu

středa 24.6. slavnost Narození svatého Jana Křtitele
neděle 28.6. 13. neděle v mezidobí

Bohoslužby

středa 24.6. 18:00 Za Zdeňka Záděru, rodiče, prarodiče a dar víry, zdraví a Božího požehnání pro žijící rodinu.
čtvrtek 25.6. 18:00 Za farníky.
pátek 26.6. 18:00 Za zemřelou rodinu Gazdíkovu a Tichou a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
sobota 27.6. 18:00 Za rodiče Vašíčkovy a Lysých, poděkování za dožití se dvou významných životních jubileí a za zdraví žijící   rodiny.
neděle 28.6. 10:00 Za Kačenku Tlachovou a dožitých 70 let Evy a Františka Makuderových a za rodiče Líčeníkovy a prarodiče Blahovy.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • Ve středu není nacvičování dětí na faře a nebude ani dětská mše svatá.
  • Dětská mše svatá je v úterý v Mikulčicích
  • Ve středu po mši svaté bude setkání ekonomické farní rady.
  • Ve čtvrtek bude po mši svaté 1/2 hod. adorace.
  • V sobotu v 9:00 bude brigáda u kostela – čištění odvodňovacích žlábků – špachtle a smetáčky se sebou.
  • Sobotní mše svatá je s nedělení platností.
  • Nyní je možné zapisovat intence na 2. pololetí tohoto roku.