Ohlášky na 11. týden v mezidobí

Ohlášky na období od pondělí 15.6. do neděle 21.6.

Svátky v týdnu

Bohoslužby

středa 17.6. 18:00 Za farníky.
čtvrtek 18.6. 18:00 Za Marii a Oldřicha Sejákovy, Boží ochranu živé rodiny.
pátek 19.6. 18:00 Za Ludvíka Čecha, manželku Marii, Kristýnu Kurkovu a dar zdraví pro živou rodinu.
sobota 20.6. 18:00 Za rodiče a bratra a zemřelou a živou rodinu a duše v očistci.
neděle 21.6. dvanáctá neděle v mezidobí 10:00

Za Josefa Malhockého, manželku, syna Václava a zemřelou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 5.
  • V úterý 16.6. v 18:00 setkání Pastorační rady na faře.
  • Ve středu 17.6. v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře.
  • Ve středu 17.6. v 18:00 mše svatá pro děti.
  • Ve čtvrtek 18.6. bude po mši svaté 1/2h. adorace.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.