Ohlášky na 10. týden v mezidobí

Ohlášky na období od pondělí 8.6. do neděle 14.6.

Svátky v týdnu

čtvrtek 11.6. sv. Barnabáš
pátek 12.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
sobota 13.6. Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Bohoslužby

středa 10.6. 18:00 Za rodiče Květoslavu a Ludvíka Hromkovy a Štěpánku a Jakuba Janečkovy.
čtvrtek 11.6. 18:00 Za zemřelého Františka Potůčka, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
pátek 12.6. 18:00 Za Antonína Maděryče, jeho rodiče a Boží ochranu žijící rodiny.
sobota 13.6. 18:00 Za farnost.
neděle 14.6. jedenáctá neděle v mezidobí 10:00

Za Izidora Drejčka, jeho otce Izidora, za dvoje rodiče a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 4.
  • Ve středu 10.6. v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře.
  • Ve středu 10.6. v 18:00 mše svatá pro děti.
  • Ve čtvrtek 11.6. bude po mši svaté adorace na úmysl posvěcování kněží.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • V neděli 14.6. v naší farnosti proběhne při mši svaté První svaté přijímání.
  • V neděli 14.6. nebude v kapličce katecheze pro děti.