Varhanní služba na červen 2015

neděle 3. 6. 10:00 Novák
středa 3. 6. 18:00 Novák/Omelková
čtvrtek 4. 6. 18:00 Škrobáková
pátek 5. 6. 18:00 Faragula
sobota 6. 6. 18:00 Polách
neděle 7. 6. 10:00 Novák
středa 10. 6. 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 11. 6. 18:00 Škrobáková
pátek 12. 6. 18:00 Faragula
sobota 13. 6. 18:00 Polách
neděle 14. 6. 10:00 Novák
středa 17. 6. 18:00 Novák/Omelková
čtvrtek 18. 6. 18:00 Škrobáková
pátek 19. 6. 18:00 Faragula
sobota 20. 6. 18:00 Polách
neděle 21. 6. 10:00 Novák
středa 24. 6. 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 25. 6. 18:00 Škrobáková
pátek 26. 6. 18:00 Faragula
sobota 27. 6. 18:00 Polách
neděle 28. 6. 10:00 Novák

Důležitá data

  • 4. června Slavnost Těla a Krve Páně – Boží tělo
  • 12. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  • 24. června Slavnost Narození Jana Křtitele

Pohřby a svatby

Výběr varhaníka během pohřbů a svateb se bude řídit volbou zadávající rodiny a dostupností varhaníka.

Pravidla varhanních služeb

V případě jakékoliv absence se očekává, že varhaník, který má službu, zajistí za sebe zástup. Varhaník mající službu v neděli, či jiný den, na který připadá slavnost, přijde nejpozději 15 minut před začátkem růžence na nácvik aktuálního žalmu a písní určených ke mši s přiřazeným žalmistou. Nácvik případného nového žalmu či písně bude probíhat s kongregací věřících o nedělích vždy 10 minut před začátkem bohoslužby. Proto modlitba růžence začne přesně půl hodiny přede mší svatou. Varhaníci nastudují repertoár k bohoslužbám, včetně nových písní a žalmů, ještě před zkouškou s vybraným žalmistou.

Kontaktní údaje

Martin Novák – hlavní koordinátor martinnov@hotmail.co.uk 608 827 073
Tomáš Polách – varhaník prodamsmetenec@centrum.cz 725 258 644
Jan Faragula – varhaník 518 374 324
Alena Škrobáková – varhanice skrobakova.alena@seznam.cz 735 083 539