Ohlášky po slavnosti Seslání Ducha svatého

Ohlášky na období od pondělí 25.5. do neděle 31.5.

Svátky v týdnu

úterý 26.5. sv. Filip Neri
sobota 30.5. sv. Zdislava

Bohoslužby

17:30 Májová pobožnost
středa 27.5. 18:00 Za Emílii a Jindřicha Salajkových, pravnuka Martina a celou živou i zemřelou rodinu.
17:30 Májová pobožnost
čtvrtek 28.5. 18:00 Za Marii a Františka Hromkovy a Boží ochranu živé rodiny.
17:30 Májová pobožnost
pátek 29.5. 18:00 Za farnost
sobota 30.5. 18:00 Za Julii a Jana Poláchovy, rodiče Poláchovy a Káčerovy a jejich dceru Marii a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
neděle 31.5. 10:00

Za rodiče Václava a Marii Zálešákovy a rodinu Krpelánovu.

14:00

Májová pobožnost

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 2.
  • Ve čtvrtek 28.5. 1/2 h tiché adorace po mši svaté.
  • V pátek 29.5. v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře.
  • V pátek 29.5. Noc kostelů – program na vývěsce.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • Pod kůrem a na internetových stránkách farnosti se nachází zápis z pastorační rady.