Ohlášky po 7. neděli velikonoční

Ohlášky na období od pondělí 18.5. do neděle 24.5.

Svátky v týdnu

středa 20.5. sv. Klement Maria Hofbauer

Bohoslužby

17:30 Dětská májová
středa 20.5. 18:00 Za Ludvíka a Františku Sejákových, dceru Amálku, za Amálii a Jaroslava Skřivánkových a za zemřelé, na které nikdo nepamatuje.
17:30 Májová pobožnost
čtvrtek 21.5. 18:00 Za Jana Melchrta, manželku, syna, dceru a zetě a Boží ochranu pro živou rodinu.
17:30 Májová pobožnost
pátek 22.5. 18:00 Za Jaroslava Imricha, manželku, kněze a duše v očistci.
sobota 23.5. 18:00

Za farníky

neděle 24.5.SLAVNOSTSESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10:00

Za Jana Gregoroviče, manželku Anežku, syny Františka a Jana a vnučku Janu.

A

Za Ludvíka Hromka, jeho syna, dvoje rodiče a za dar zdraví pro živou rodinu.

14:00

Májová pobožnost

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 1.
  • Ve středu 20.5. v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře.
  • Ve středu 20.5. v 18:00 mše svatá pro děti.
  • Ve čtvrtek 21.5. po mši svaté 30. min. adorace.
  • V sobotu 23.5. je sobotní mše svatá s nedělní platností.
  • V neděli 24.5. bude při mši svaté probíhat sbírka na charitu.