Ohlášky po 6. neděli velikonoční

Ohlášky na období od pondělí 11.5. do neděle 17.5.

Svátky v týdnu

čtvrtek 14.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
sobota 16.5. sv. Jan Nepomucký

Bohoslužby

17:30 Dětská májová
středa 13. 5. 18:00 Za Jindřicha Rolera, manželku a dvoje rodiče.
17:30 Májová pobožnost
čtvrtek 14.5. 18:00 Za Anežku a Josefa Imrichovy, dva syny a vnuka Jarka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
17:30 Májová pobožnost
pátek 15.5. 18:00 Za syna Jiřího Kovára, prarodiče Kovárovy, Kučerovy, a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
sobota 16.5. 18:00 Za farníky
neděle 17.5. sedmá neděle velikonoční 10:00

Za zemřelou rodinu Kalužovu a Březovskou a duše v očistci, a za dar zdraví pro živou rodinu.

14:00

Májová pobožnost

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 8.
  • Ve středu v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře.
  • Ve středu v 18:00 mše svatá pro děti.
  • Ve čtvrtek po mši svaté Biblická hodina na faře.