Ohlášky po 4. neděli velikonoční

Ohlášky na období od pondělí 27.4. do neděle 3.5.

Svátky v týdnu

středa 29.4. sv. Kateřina Sienská
pátek 1.5.. sv. Josef Dělník

Bohoslužby

středa 29.4. 18:00 Za Květoslava Holuba, za bratry Václava a Josefa a rodiče a zdraví živé rodiny.
čtvrtek 30.4. 15:00 Pohřeb pana Švasty
pátek 1.5. 17:3018:00 Májová pobožnostZa členy živého růžence
sobota 2.5. 18:00

Za farníky

neděle 3.5. pátá neděle velikonoční 10:00

Za Pavla a Boženu Matuškovy a dar zdraví pro žijící rodinu.

14:00

Májová pobožnost

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 6.
  • Ve středu 29.4. v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře.
  • Ve středu 29.4. v 18:00 mše svatá pro děti.
  • V pátek 1.5. bude po mši svatá adorace.
  • Pod kůrem se můžete zapisovat na pouť na sv. Hostýn (8.5.2015 – cena 200,- kč).
  • Pod kůrem je vyvěšený zápis z pastorační rady.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.