Zápis z pastorační rady dne 14. 4. 2015

Projednané body pastorační rady.

Přítomni: P. Hába, M. Maděryč, M. Novák, M. Hromková, J. Omelková, B. Malhocká

Omluveni: A Kristová, J. Sukupová, J. Ševčík

 1. Indický misionář – bude kázat při mši svaté v úterý 21.4.2015. Po mši bude beseda a promítání z jeho činnosti v misiích (promítání zajistí M. Maděryč).
 2. Noc kostelů (29.5.2015) – Max Kašparů se omluvil a nepřijede. Byl domluven náhradní host – premonstrátský kněz P. Karol Lovaš. Původem žurnalista, který má také bohaté zkušenosti s vedením duchovních obnov, přednášek atd. Ostatní organizační záležitosti řeší přípravný tým (L. Tlachová, A. Kristová, J. Omelková, B. Malhocká, M. Novák se z pracovních důvodů nezúčastní).
 3. Návrh na zavedení dvou nedělních mší sv. (v 8 hod. a v 10.30 hod.), příp. přesunutí mše sv. na 9 hod. je v současné době nereálné. Praxe sobotních mší s nedělní platností je běžně rozšířena i v jiných farnostech. Je to alternativa pro ty, co nemohou z jakýchkoli důvodů na mši sv. v neděli a také reakce na pružnost a flexibilitu dnešní doby.
 4. Obnova hudby při liturgii je dlouhodobou záležitostí. Výběr písní se řídí „Direktářem pro varhaníky“ vydaným Musica sacra – jednotou na zvelebení církevní hudby na Moravě, schváleným Biskupstvím brněnským v r. 2005, kde jsou písně pro jednotlivé mše určeny. Není možné ustrnout ve starém modelu a opakovat několik písní stále dokola.
 5. V současné době není nikdo, kdo by sekal farní zahradu. P. Hrazdilová ze zdravotních důvodů již nemůže tuto činnost vykonávat. Je nutné oslovit muže, kteří by byli ochotni rozdělit si služby a zahradu sekat.
 6. Vnímáme také potřebnost najít dalšího kostelníka (hospodáře), příp. kostelnici a vypomoci současnému panu kostelníkovi. Může jich být i více na střídání. V současné době p. kostelník zajišťuje vše kolem liturgií, oprav kostela i fary. Tyto činnosti by bylo dobré rozdělit. M. Maděryč s p. kostelníkem sepíše všechny povinnosti a úkoly.
 7. Zavedení pravidla – pokud bude ve všední den pohřeb, už nebude večerní mše sv. Lidé, kteří mají zapsanou intenci, se přijdou domluvit na přeložení této intence na jiný termín.
 8. Oprava soch v areálu kostela. Ve spolupráci s obcí bude opravena socha sv. Václava. Na tuto opravu dostala obec dotaci. Je otázka, zda neopravit i ostatní sochy v areálu kostela (sv. Jan Nepomucký, kříž). Sochy nejsou majetkem farnosti. M. Hromková zkusí zjistit, komu sochy patří.
 9. Proběhla krátká diskuze k otázce, co dělat z dlouhodobého hlediska pro zachování víry ve farnosti (pastorace dětí, rodin). Chybí zde živé společenství.
 10. Májové pobožnosti – ve středu přede mší sv. letos budou zapojeny děti. Básničky zajistí J. Omelková.
 11. Předběžně uvažujeme o podzimní pouti na Kalvárii.

Příští pastorační rada: 19.5.2015 v 17 hod.

Zapsala: Jitka Omelková