Ohlášky po 3. neděli velikonoční

Ohlášky na období od pondělí 20.4. do neděle 26.4.

Svátky v týdnu

čtvrtek 23.4. sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
sobota 25.4. sv. Marka, evangelisty

Bohoslužby

úterý 21.4. 18:00 Mše svatá s indickým knězem, který je misionářem v Africe.
středa 22.4. 18:00 Za Cecílii Janečkovu, manžela, za Marii Kurkovu, manžela a za duše v očistci.
čtvrtek 23.4. 18:00 Za Josefa Grebeníčka a jeho rodiče a za rodiče Marii a Františka Maděryčovy a syna Miroslava.
pátek 24.4. 18:00 Za skauty.
sobota 25.4. 18:00

Za farnost.

neděle 26.4. třetí neděle velikonoční 10:00

Za Miroslava a Annu Ivičičovy, za dar zdraví pro živou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 5.
  • V úterý 21.4. bude během mše svaté probíhat sbírka na misie v Africe.
  • Ve středu 22.4. bude v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře.
  • Ve středu 22.4. bude v 18:00 mše svatá pro děti.
  • Ve čtvrtek 23.4. bude po mši svaté tichá adorace
  • Pod kůrem na vývěsce je zápis z poslední Pastorační rady.
  • Pod kůrem se můžete zapisovat na pouť na sv. Hostýn.
  • Sobotní večerní mše svatá je s nedělní platností.