Zápis z pastorační rady dne 10. 3. 2015

Projednané body pastorační rady.

Přítomni: P.Vít Hába, Martin Novák, Martin Maděryč, Alena Kristová, Jitka Omelková, Milena Hromková, Jana Sukupová, Blanka Malhocká

Omluveni: Josef Ševčík

Projednané body:

1. Varhany – postupně se zjišťuje s pomocí odborníků stav varhan a vyhodnocuje se situace.

2. Bylo odsouhlaseno pozvání indického misionáře, působícího v Africe, v týdnu od 20. do 25. 4. 2015, který by zde odsloužil mši svatou spojenou s modlitbou za uzdravení. Po mši svaté by proběhla beseda s promítáním fotografií z misií. Termín a průběh bude ještě upřesněn.

3. Po domluvě s rodiči proběhne letos 1. svaté přijímání 14. června. Čtyři děti, které půjdou k 1. sv. přijímání budou v neděli 15. 3. představeni při mši sv. farnosti.

4. Probíhá příprava na akci „ Noc kostelů“, která bude 29. 5.

Příští pastorační rada: 14. 4. 2015 v 17 hod.

Zapsala: Jitka Omelková