Varhanní služba na duben 2015

středa 1.4. 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 2.4. 18:00 Škrobáková
pátek 3.4. 18:00 Faragula
sobota 4.4. 18:00 Polách
neděle 5.4. 10:00 Novák
středa 8.4 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 9.4. 18:00 Škrobáková
pátek 10.4 18:00 Faragula
sobota 11.4. 18:00 Polách
neděle 12.4.. 10:00 Novák
středa 15.4. 18:00 Novák/Omelková
čtvrtek 16.4. 18:00 Škrobáková
pátek 17.4. 18:00 Faragula
sobota 18.4. 18:00 Polách
neděle 19.4. 10:00 Novák
středa 22.4. 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 23.4. 18:00 Škrobáková
pátek 24.4. 18:00 Faragula
sobota 25.4.. 18:00 Polách
neděle 26.4.. 10:00 Novák
středa 29.4. 18:00 Novák/Omelková
čtvrtek 30.4. 18:00 Škrobáková

Důležitá data

  • 2.4. Zelený čtvrtek
  • 3.4. Velký pátek
  • 4.4.  Bílá sobota
  • 5.4. Zmrtvýchvstání Páně . Boží hod velikonoční
  • 6.4. Pondělí velikonoční
  • 23.4. Svátek sv. Vojtěcha
  • 25.4 Svátek sv. Marka
  • 29.4. Svátek sv. Kateřiny Sienské

Pohřby a svatby

Výběr varhaníka během pohřbů a svateb se bude řídit volbou zadávající rodiny a dostupností varhaníka.

Pravidla varhanních služeb

V případě jakékoliv absence se očekává, že varhaník, který má službu, zajistí za sebe zástup. Varhaník mající službu v neděli, či jiný den, na který připadá slavnost, přijde nejpozději 15 minut před začátkem růžence na nácvik aktuálního žalmu a písní určených ke mši s přiřazeným žalmistou. Nácvik případného nového žalmu či písně bude probíhat s kongregací věřících o nedělích vždy 10 minut před začátkem bohoslužby. Proto modlitba růžence začne přesně půl hodiny přede mší svatou. Varhaníci nastudují repertoár k bohoslužbám, včetně nových písní a žalmů, ještě před zkouškou s vybraným žalmistou.

Kontaktní údaje

Martin Novák – hlavní koordinátor martinnov@hotmail.co.uk 608 827 073
Tomáš Polách – varhaník  prodamsmetenec@centrum.cz  725 258 644
Alena Škrobáková – varhanice  skrobakova.alena@seznam.cz 735 083 539
Jan Faragula – varhaník farec@seznam.cz 518 374 324