Ohlášky na týden po 5. neděli postní

Ohlášky na období od pondělí 23. 3. do neděle 29. 3. 2015

Svátky v týdnu

středa 25.3. slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Bohoslužby

středa 25.3. 18:00 Za Josefa Škapu a dvoje rodiče.
čtvrtek 26.3. 18:00 MŠE SVATÁ NENÍ
pátek 27.3. 18:00 MŠE SVATÁ NENÍ
sobota 28.3. 18:00

Za Rudolfa Kurku, manželku, dceru Boženu a dvoje rodiče.

neděle 29.3.KVĚTNÁ NEDĚLE 10:00

Za Ludvíka Redka, manželku, 3 syny, dceru, snachu a zetě, a zdraví živé rodiny.

14:00

Křížová cesta

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 1.
  • Ve středu 25.3. nacvičování zpívání dětí na faře ! ! ! NENÍ ! ! !
  • V sobotu 28.3. proběhne 9:30 – 10:30 Velikonoční svatá zpověď.
  • Ze soboty na neděli začíná letní čas – změna z 02:00 na 03:00 (o hodinu dopředu
  • V pondělí 30. 3. bude pan farář chodit po nemocných – zájemci se mohou nahlásit v sakristii.