Ohlášky na týden po 4. neděli postní

Ohlášky na období od pondělí 16.3. do neděle 22.3.2015

Svátky v týdnu

čtvrtek 19.3. slavnost svatého JOSEFA, snoubence Panny Marie

Bohoslužby

středa 18.3. 18:00 Za Pavla a Františku Poláchovy, dcery Emilii a Marii, dvoje rodiče, sourozence Mazuchovy a duše v očistci.
čtvrtek 19.3. 18:00 Za Františka a Marii Strakovy a za jejich rodiče, za zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
pátek 20.3. 18:00 Za Jana a Františku Tesaříkovy, dvoje rodiče a duše v očistci.
sobota 21.3. 18:00 Za Antonína a Marii Baťkovy a zdraví žijící rodiny.
neděle 22.3. pátá neděle postní 10:00

Za Jana Sečkáře, manželku, dvoje rodiče a dar zdraví pro žijící rodinu.

14:00

Křížová cesta (farníci)

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 8.
  • Ve středu 18.3. je v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře.
  • Ve středu 18.3. je v 18:00 mše svatá pro děti.
  • Ve čtvrtek 19.3. bude po mši svaté adorace.
  • V neděli 22.3. proběhne sbírka – Adopce na dálku.