Ohlášky po 3. neděli postní

Ohlášky na období od pondělí 9. 3. do neděle 15. 3. 2015

Svátky v týdnu

Bohoslužby

středa 11. 3. 18:00 Za Žofii a Karla Maděryčovy, syny a za Josefa a Františku Hosajovy, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
čtvrtek 12. 3. 18:00 Za Karla Poňuchálka, sestru Annu a její dceru Růženu a zemřelé rodiče a za Boží ochranu celé rodiny.
pátek 13. 3. 18:00 Za Petra a Růženu Čamlíkovy, zemřelé rodiny, duše v očistci a Boží ochranu živé rodiny.
sobota 14. 3. 18:00 Za farnost
neděle 15. 3. čtvrtá neděle postní 10:00

Za Martina Sasína, manželku, sestru a bratra a za dar zdraví pro žijící rodinu.

14:00

Křížová cesta (děti)

Oznámení

  • V úterý je v 18:00 setkání Pastorační rady na faře
  • Úklid má skupina číslo 7.
  • Ve středu 11. 3. je v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře
  • Ve středu 11. 3. je v 18:00 mše svatá pro děti
  • Ve čtvrtek 12. 3. bude po mši svaté adorace