Varhanní služba na březen 2015

neděle 1. 3. 10:00 Novák
středa 4. 3. 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 5. 3. 18:00 Polách
pátek 6. 3. 18:00 Faragula
sobota 7. 3. 18:00 Polách
neděle 8. 3. 10:00 Novák
středa 11. 3. 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 12. 3. 18:00 Polách
pátek 13. 3. 18:00 Faragula
sobota 14. 3. 18:00 Polách
neděle 15. 3. 10:00 Novák
středa 18. 3. 18:00 Novák/Omelková
čtvrtek 19. 3. 18:00 Polách
pátek 20. 3. 18:00 Faragula
sobota 21. 3. 18:00 Polách
neděle 22. 3. 10:00 Novák
středa 25. 3. 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 26. 3. 18:00 Polách
pátek 27. 3. 18:00 Faragula
sobota 28. 3. 18:00 Polách
neděle 29. 3. 10:00 Novák

Důležitá data

  • 19. března Slavnost sv. Josefa
  • 25. března Slavnost zvěstování Páně

Pohřby a svatby

Výběr varhaníka během pohřbů a svateb se bude řídit volbou zadávající rodiny a dostupností varhaníka.

Pravidla varhanních služeb

V případě jakékoliv absence se očekává, že varhaník, který má službu, zajistí za sebe zástup.

Varhaník mající službu v neděli, či jiný den, na který připadá slavnost, přijde nejpozději 15 minut před začátkem růžence na nácvik aktuálního žalmu a písní určených ke mši s přiřazeným žalmistou.

Nácvik případného nového žalmu či písně bude probíhat s kongregací věřících o nedělích vždy 10 minut před začátkem bohoslužby. Proto modlitba růžence začne přesně půl hodiny přede mší svatou.

Varhaníci nastudují repertoár k bohoslužbám, včetně nových písní a žalmů, ještě před zkouškou s vybraným žalmistou.

Kontaktní údaje

Martin Novák – hlavní koordinátor martinnov@hotmail.co.uk 608 827 073
Tomáš Polách – varhaník
Jan Faragula – varhaník 518 374 324