Ohlášky po 2. neděli postní

Ohlášky na období od pondělí 2.3. do neděle 8.3.

Svátky v týdnu

Bohoslužby

středa 4.3. 18:00 Za živou a zemřelou rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu Panny Marie.
čtvrtek 5.3. 18:00 Za Stanislava Matouška, manželku a dceru Boženu a Boží ochranu pro celou rodinu.
pátek 6.3. (první pátek v měsíci) 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 7.3. (první sobota v měsíci) 18:00 Za Františka a Kateřinu Bůškovy a duše v očistci.
neděle 8.3. třetí neděle postní 10:00

Za rodiče Zhřívalovy, syna Vladimíra, vnuka a zetě a za rodiče Janečkovy a dar zdraví.

14:00

Křížová cesta (farníci)

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 6.
  • Ve středu 4.3. je mše svatá pro děti a v 17:00 je nacvičování zpívání dětí na faře.
  • Ve čtvrtek 5.3. bude po mši svaté na faře Biblická hodina.
  • V pátek 6.3. bude po mši svaté adorace k prvnímu pátku.
  • V neděli 8.3. po mši svaté proběhne setkání všech úklidových skupin