Ohlášky na 2. týden v době postní

Ohlášky na období od pondělí 23.2. do neděle 1.3.2015

Svátky v týdnu

Bohoslužby

středa 25.2. 18:00 Za Marii a Rosťu Hromkových a strýčka Atíka Sedláčka a duše v očistci.
čtvrtek 26.2. 17:00 Za Marii a Jana Hromkových a Boží požehnání pro celou rodinu.
pátek 27.2. 17:00 Za Františka Hradila a manželku Žofii, snachu Annu a Boží ochranu pro žijící rodinu.
sobota 28.1. 18:00 Za farníky
neděle 1.3. druhá neděle postní 10:00

Za Josefa Matouška, jeho rodiče, Emila Maršálka, manželku Anežku a Boží ochranu pro živou rodinu.

1.3. 14:00

Křížová cesta (ženy)

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 5.
  • Ve středu 25. 2. není nacvičování zpívání dětí na faře, ani mše svatá pro děti.
  • Můžete si chodit zapisovat do sakristie intence na prvního čtvrt roku 2015.