Ohlášky na 4. týden v mezidobí

Ohlášky na období od pondělí 2.2. do neděle 8.2.

Svátky v týdnu

pondělí 2.2. Uvedení Páně do chrámu/Hromnice
 čtvrtek 5.2. sv. Agáty, panny a mučednice
pátek 6.2. sv. Pavel Miki a druhové

Bohoslužby

pondělí 2.2. 17:00 za farníky
středa 4.2. 18:00 za zemřelého p. Františka Jindru
čtvrtek 5.2. 17:00 za zemřelého p. Ludvíka Tichého
pátek 6.2. 17:00

za členy živého růžence

neděle 8.2. 10:00

za Jaroslava Charváta, dvoje rodiče a zdraví žijící rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 2.
  • V úterý v 9:00 proběhne v kostele odklízení Vánoční výzdoby.
  • Ve středu je v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře a v 18:00 je mše svatá pro děti.
  • Ve čtvrtek v 18:00 bude na faře setkání Pastorační a Ekonomické rady.