Rozpis varhanní služby na únor 2015

neděle 1. 2. 10:00 Škrobáková
513
středa 4. 2. 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 5. 2. 17:00 Polách
pátek 6. 2. 17:00 Faragula
neděle 8. 2. 10:00 Škrobáková
515 nová
středa 11. 2. 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 12. 2. 17:00 Polách
pátek 13. 2. 17:00 Faragula
neděle 15. 2. 10:00 Škrobáková
514
středa 18. 2. 18:00 Popeleční středa Novák/Omelková
309 a 312
čtvrtek 19. 2. 17:00 Polách
pátek 20. 2. 17:00 Faragula
neděle 22. 2. 10:00 Škrobáková
307
středa 25. 2. 18:00 dětská mše Novák/Omelková
čtvrtek 26. 2. 17:00 Polách
pátek 27. 2. 17:00 Faragula

Důležitá data

  • 5. února v 18h – setkání pastorační rady
  • 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
  • 18. února – Popeleční středa
  • 22. února – 1. neděle postní

Pohřby a svatby

Výběr varhaníka během pohřbů a svateb se bude řídit volbou zadávající rodiny a dostupností varhaníka.

Pravidla varhanních služeb

V případě jakékoliv absence se očekává, že varhaník, který má službu, zajistí za sebe zástup.

Varhaník mající službu v neděli, či jiný den, na který připadá slavnost, přijde nejpozději 15 minut před začátkem růžence na nácvik aktuálního žalmu a písní určených ke mši s přiřazeným žalmistou.

Nácvik případného nového žalmu či písně bude probíhat s kongregací věřících o nedělích vždy 10 minut před začátkem bohoslužby. Proto modlitba růžence začne přesně půl hodiny přede mší svatou.

Varhaníci nastudují repertoár k bohoslužbám, včetně nových písní a žalmů, ještě před zkouškou s vybraným žalmistou.

Kontaktní údaje

Martin Novák – hlavní koordinátor martinnov@hotmail.co.uk 608 827 073
Tomáš Polách – varhaník
Alena Škrobáková – varhanice skrobakova.alena@seznam.cz 727 810 900
Jan Faragula – varhaník 518 374 324