Ohlášky na 2. týden v mezidobí

Ohlášky na období od pondělí 19.1. do neděle 25.1. 2015

Svátky v týdnu

středa 21.1. památka sv. Anežky Římské
sobota 24.1. památka sv. Františka Saleského

Bohoslužby

středa 21.1. 18:00 Za Anežku Jordánovou, manžela a 3 zetě.
čtvrtek 22.1. 17:00 Za Pavla Polácha, manželku, dvě dcery a za duše v očistci.
pátek 23.1. 17:00 Za farníky
neděle 25.1. třetí neděle v mezidobí 10:00

Na poděkování za dožitých 70 let života, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 8.