Ohlášky na 1. týden v mezidobí

Ohlášky na období od pondělí 12.1. do neděle 18.1.

Svátky v týdnu

sobota 17.1. sv. Antonín Veliký, opat

Bohoslužby

středa 14.1. 18:00 Za Marii a Františka Makuderovy a syna Ládíčka a požehnání pro živou rodinu.
čtvrtek 15.1. 17:00 Za Karla Cabalu, manželku, syna a za Pavla a Ludmilu Gigerichovy a za zdraví živé rodiny
pátek 16.1. 17:00 Za farníky
neděle 18.1.
2. neděle v mezidobí
10:00

Za Josefa Jakaba, sestru, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 7.
  • Ve středu 14. 1. je v 17:00 nacvičování zpívání dětí na faře a poté je v 18:00 mše svatá pro děti.
  • Ve čtvrtek 15.1. se uskuteční po mši svaté Biblická hodina.