Zápis z pastorační rady 7. 1. 2015

Projednané body pastorační rady.

Přítomni: P. Vít Hába , Martin Novák, Josef Ševčík, Alena Kristová, Jitka Omelková, Martin Maděryč, Milena Hromková, Jana Sukupová

Omluvena: Blanka Malhocká

Pozvaní varhaníci: Alena Škrobáková, Tomáš Polách, p. Faragula se nedostavil

Projednané body:

  • Koordinátorem varhanní služby byl zvolen Martin Novák. Varhaníci a žalmisti si budou rozepisovat služby na měsíc dopředu. Budou si také předem plánovat písně schválené p. farářem. V případě nových písní bude probíhat před nedělní mší sv. nácvik písně.
  • Varhany – některé klapky špatně fungují. Oprava by stála cca 20 000,- Kč. Z dlouhodobého hlediska je otázka, zda stále investovat do opravy varhan nebo pořídit varhany elektronické. Prozatím se budou zjišťovat informace (výhody, nevýhody, otázka biskupství, památkářů).
  • Požadavek na přesunutí nedělní mše sv. na 9 hod. byl zamítnut. Není to možné z toho důvodu, že respektujeme rozhodnutí p. děkana, aby se s časy nehýbalo kvůli vzájemné zastupitelnosti kněží. Už několik farností v okolí má totiž mši sv. v 8. 30 nebo 9 hod.
  • Návrh na obnovení ranní sobotní mše sv. Zatím nebylo rozhodnuto.
  • Letos bude probíhat v České republice Národní eucharistický kongres. Biskupové vybízí farnosti k přípravě. Dohodli jsme se na pravidelné adoraci jednou týdně. Termín bude upřesněn na příští pastorační radě.
  • Z pastoračních rad budou pořizovány zápisy, které budou k dispozici na webových stránkách farnosti (www.farnostprusanky.cz). Jako zapisovatel byl zvolen Petr Omelka.
  • Příští pastorační rada se sejde společně s ekonomickou radou. Termín: 5. 2. 2015.

Zapsala: Jitka Omelková