Ohlášky na dobu Vánoční

Ohlášky na období od pondělí 22.12. do neděle 28.12.

Svátky v týdnu

čtvrtek 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
pátek 26. 12. SLAVNOST SVATÉHO ŠTĚPÁNA
sobota 27. 12. Svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty
neděle 28. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Bohoslužby

pondělí 22. 12. 17:00 Na úmysl dárce.
středa 24. 12. 22:00 Za farnost.
čtvrtek 25. 12. 10:00 Za farnost.
pátek 26. 12. 10:00 Za Emilii Helešicovu, Štěpánku a Petra Dřevěných a Jarmilu a Josefa Helešicových a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

A

Za mládež naší farnosti.

sobota 27. 12. 10:00 Za vinaře naší farnosti.
neděle 28. 12. 10:00

Za Františka Kuju, bratra Josefa, jejich otce a za dar zdraví pro živou rodinu.

A

Za rodiny naší farnosti.

Oznámení

  • Úklid má skupina číslo 4.
  • V pondělí 22.12. bude od 9:00 probíhat návštěva nemocných.
  • Během vánočních svátků bude probíhat sbírka na potřeby kostela.
  • V sakristii si můžete zapsat intence na první čtvrtinu roku.
  • Betlémské světlo se bude roznášet ve středu 24.12. Sraz je v 8:00 v klubovně za kostelem. Zveme nejen všechny skauty, ale i ostatní děti.
  • V sobotu 27.12. se bude při mši svaté světit víno.
  • V neděli 28.12. proběhne během mše svaté obnova manželských slibů.