Ohlášky na týden od 3. srpna

Ohlášky na období od pondělí 3. 8. do neděle 9. 8. 2020

Svátky v týdnu

 

4. 8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
6. 8. svátek Proměnění Páně
8. 8. památka sv. Dominika, kněze
9. 8. 19. neděle v mezidobí – HODY
10. 8. svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Bohoslužby

 

 

pátek 7. 8. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 8. 8. 18:00 Za Karla Herku, rodiče, bratra Josefa a za dar zdraví pro celou rodinu.
neděle 9. 8. 08:30

14:30

Za zemřelého Jiřího Janečka, dvoje rodiče a bratra Vladimíra.

SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

pondělí 10. 8. 09:00 Za zemřelé farníky.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 8.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na rok 2020.
  • V pátek a v sobotu bude příležitost ke sv. smíření před Hody vždy hodinu přede mší svatou.
  • V pátek bude po mši svaté adorace.
  • Během Hodů bude probíhat sbírka na potřeby kostela.