Ohlášky na týden od 27. července

Ohlášky na období od pondělí 27. 7. do neděle 2. 8. 2020

Svátky v týdnu

 

27. 7. památka sv. Gorazda a druhů
29. 7. památka sv. Marty
31. 7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1. 8. památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
2. 8. 17. neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

 

sobota 1. 8. 18:00 Za zemřelou rodinu Kalužovu a Březovskou a duše v očistci, zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu.
neděle 2. 8. 10:00   Za Marii a Aloise Kovárovy a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 7.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na rok 2020.