Ohlášky na týden od 29. června

Ohlášky na období od pondělí 29. 6. do neděle 5. 7. 2020

Svátky v týdnu

 

29. 6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze
3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola
5. 7. Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, Patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Bohoslužby

 

 

pondělí 29. 6. 18:00 Mše svatá
pátek 3. 7. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 4. 7. 18:00 Za Rostislava Šimka, živou a zemřelou rodinu Šimkovu, Svobodovu a Šupčíkovu.
neděle 5. 7. 8:30 Za Františka Svobodu, manželku Evu, dceru Jiřinu, za Vojtěcha Svobodu, Josefa Sedláčka a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 3.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na rok 2020.
  • V pátek 3. 7. je první pátek v měsíci – po mši svaté bude adorace.