Společenství Žít Laudato si´

Vážení farníci,

chtěla bych Vás informovat, že jsme při farnosti ve Velkých Bílovicích založili společenství Žít Laudato si´. Je součástí laického hnutí v České republice, které má za cíl rozvíjet témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby tak tato encyklika a ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proniknout a proměnit českou církev a společnost. Jedná se zejména o otázky lidmi způsobené klimatické změny a klimatické (ne)spravedlnosti, sounáležitost s celým lidmi zneužívaným světem, který je stvořen v Kristu a sdílí jeho osud, a hledání způsobů trvale udržitelného života a spravedlivé budoucnosti pro všechny. Tato témata otevíráme především pravidelnou týdenní modlitbou, studiem encykliky a dalších textů věnovaných ekologické spiritualitě, příležitostným slavením bohoslužeb, ale i přednáškami a aktivitami prospěšnými životnímu prostředí.

Před pár dny papež František zahájil Rok Laudato si´zvláště věnovaný péči o náš společný domov. Chtěli bychom proto pozvat také kohokoliv z okolních farností, kdo by měl o tato stále aktuálnější témata zájem. Prosím Vás o předání naší pozvánky Vašim farníkům. Pro další informace nám můžete dát vědět na níže uvedených kontaktech.

Setkání probíhají obvykle každý čtvrtek od 16 do 17.30 ve Velkých Bílovicích (adresa: Simering 394, 691 02 Velké Bílovice.) Zváni jsou všichni včetně rodin s malými dětmi.

Naše nejbližší modlitba proběhne při eucharistické adoraci ve čtvrtek 4. 6. od 16 do 17 hodin v kostele Narození Panny Marie ve Velkých Bílovicích. Budeme děkovat a prosit za obnovu životního prostředí a celého Bohem stvořeného světa.

S přáním, abychom nově dokázali s díkem a chválou kontemplovat dar stvoření,

 

Veronika Osičková, velkobílovická farnice

Tel: 723378953
Webové stránky Žít Laudato si´Česká republika: www.zitlaudatosi.cz
Facebooková stránka našeho společenství: https://www.facebook.com/%C5%BD%C3%ADt-Laudato-si-na-Slov%C3%A1cku-100690068175979/?modal=admin_todo_tour