Informace o pořádání mší svatých

Mše svaté jsou v našem kostele ve středu a v pátek v 18 hodin. Přede mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. V sobotu a v neděli mše svaté nejsou.

U vchodu je třeba provést dezinfekci rukou a v kostele dodržovat dvoumetrové rozestupy.