Úmysly mší svatých

Pátek 15.5. Za Anežku a Josefa Imrichovy, dva syny, zetě a vnuka Jarka
Sobota 16.5. Za syna Jiřího, bratra Josefa, Marii a Aloise Kovárových, Marii a Josefa Kučerových a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Neděle 17.5. Za Antonii Nosálovou, manžela, syna Pavla, duše v očistci a ochranu živé rodiny
Středa 20.5. Za manžela Petra, bratra Vladimíra, rodiče Čížkovy a Vymyslických, Boží ochranu pro živou rodinu
Pátek 22.5. Za Jana Gregoroviče, manželku, dva syny a vnučku Janu
Sobota 23.5. Za Stanislava Vašíčka, dvoje rodiče, vnuka Liborka a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Neděle 24.5. Za Vladimíra a Augustýnu Kučerovy, Boženu Smerekovskou a Boží ochranu živé rodiny
Středa 27.5. Za Emílii a Jindřicha Salajkových, dvoje rodiče, duše v očistci a živou a zemřelou rodinu
Pátek 29.5.
Sobota 30.5. Za Jaroslava a Markétu Imrichovy, kněze, kněžský dorost a duše v očistci
Neděle 31.5.
Středa 3.6. Za Marii a Václava Dvořákovy a celou živou a zemřelou rodinu
Pátek 5.5. Za členy živého růžence
Sobota 6.6. Za Julii a Jana Poláchovy, rodiče Poláchovy a Káčerovy a jejich dceru Marii, za ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Neděle 7.6.
Středa 10.6. Za Antonína Maděryče, jeho sestry, dvoje zemřelé rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu
Pátek 12.6.
Sobota 13.6. Za Víta Zigáčka a rodiče
Neděle 14.6. Za Františka Potůčka, manželku, zemřelou rodinu a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu, za duše v očistci