Úmysly mší svatých na další měsíc

Pondělí 13.4.  Za rodiče Pavla a Annu

Středa 15.4.  Za + Boženu Majzlíkovu, manžela a rodiče a celou živou a + rodinu a duše v očistci

Pátek 17.4.  Za Ignáce a Justýnu Hřebačkových, syna Stanislava a dvoje rodiče

Sobota 18.4. Za Rudolfa Redka, manželku, syna Rudolfa a rodinu Petrášovu

Neděle 19.4. Za Josefa Grebeníčka, rodiče Grebeníčkovy a Maděryčovy a syna Mirka a Boží ochranu pro celou rodinu

Středa 22.4.  Za rodiče Františka a Františku Jůvovy, dva syny, snachu, stařečky Esterkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Pátek 24.4.  Za Libora Lacu, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Sobota 25.4.  Za Františka Hnidáka, rodinu Salajkovu a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 26.4.  Za farníky

Středa 29.4.  Za Miroslava a Annu Ivičičovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Pátek 1.5.  Za členy živého růžence

Sobota 2.5.  Za Ludvíka a Františku Sejákových, jejich dceru Amálku, za Amálii a Jaroslava Skřivánkových a za duše v očistci

Neděle 3.5.  Za Pavla a Boženu Matuškovy, za Jana Lekavého a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Středa 6.5. Za Jindřicha Rollera, manželku, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

Sobota 9.5. Na poděkování za 50 let manželství, Boží ochranu pro celou rodinu Líčeníkovu a Makuderovu

Neděle 10.5. Za Karla Markusíka, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu