Krátké zprávy z farnosti

Na Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli bude kostel otevřen k osobní modlitbě od 9.00 do 17.00 hodin.

Opravy kostela pokračují. Na začátku dubna byl proveden otluk omítek v sakristii. Po Velikonocích se bude pokračovat venku. Finančně je možno přispívat na účet farnosti číslo: 4069505339/0800