Jak prožít postní dobu

Opět máme před sebou postní dobu. Jak ji prožít? Život křesťana obsahuje tři základní vztahy: vůči Bohu, vůči bližnímu a k sobě samému. A tyto vztahy potřebují ozdravění.

Půst není výkon. Postní doba je čas milosti, čas, kdy se otevřu Bohu a dovolím, aby ve mně působil. Je to čas k zamyšlení, co mi překáží, aby ve mně Bůh mohl přebývat a působit. Někomu škodí jídlo, někomu alkohol, někomu cigarety, někomu závislost na počítači nebo mobilu nebo na televizních seriálech. Půst je vlastně cesta ke svobodě. Na začátku je třeba uznat: Pane, já svůj život nezvládám. A prosit Boha, aby mi dal sílu a světlo zbavovat se toho, co mě zotročuje. Aby On sám mě vedl postem a ukázal na to, co potřebuji. Tento postoj důvěry, odevzdanosti a vnitřní poslušnosti je velice důležitý.

Tipy pro dospělé

Posti se od negativních slov, od nespokojenosti, hněvu, stížností, pesimismu a smutku. Od potřeby všechno zvládat a mít vše hotové. Od pocitu, že nestíháš a že všechno záleží jen na tobě. Buď laskavý, povzbuď někoho, mluv s ním, naslouchej. Dej svůj čas, pomáhej, uznej kvality druhého, zatelefonuj svým rodičům nebo je navštiv, buď citlivý k ostatním členům rodiny. Modli se, vstupuj do ticha s Pánem.

Je mnoho možností, jak prožít postní dobu, aby to rodinu více stmelilo a přineslo radost. Před postní dobou může proběhnout rodinná „porada,“ co podnikneme společně, o co se budeme snažit. Může to být spoření do kasičky za to, co si odřekneme a věnujeme to na předem dohodnutý dobrý účel. Rodinu stmelují procházky a křížové cesty v přírodě nebo objevování křížů, kapliček a Božích muk, kde se mohou společně pomodlit. Ve Svatém týdnu je možno prožít sederovou večeři. Místo zahalování kříže může v rodině proběhnout zahalování televize (ve Svatém týdnu). Televize se nepouští, je zakryta dekou. Omezit čas strávený na internetu a sociálních sítích. A věnovat ho návštěvě, modlitbě, četbě, apod. Všechno to děláme proto, že chceme odpovědět na Boží lásku, jež se nejvíce projevila smrtí a zmrtvýchvstáním Pána Ježíše, které slavíme o Velikonocích.

Tipy pro děti

Prohlédnu si obrázkovou Bibli, budu vyprávět rodičům, co zajímavého jsem viděl, zvládnu celý den bez křičení a odmlouvání, budu plnit své úkoly co možná nejlépe, pomodlím se za nemocné děti, za rodiče, prarodiče, učitele, budu hodný na své sourozence, vyrobím někomu dárek, zúčastním se společné křížové cesty v kostele, nebudu mlsat…

O postu v seniorském věku

Mít stále na paměti, že půst sám o sobě je pouhý prostředek, není to cíl. Může se týkat pokrmů, ale taky nemusí. Pán ocení každou naši sebemenší snahu. Jelikož náš bratr osel má už taky něco za sebou, je třeba brát ohled i na něj. Pamatujme, že s ním musíme dožít, jiného tu už nedostaneme. Zamyslet se nad tím, jestli své tělo, ale i mysl, nezatěžuji něčím zbytečně. Možná by se dalo někde trochu ubrat, svět by se i tak točil dál a nám by zůstalo víc času a sil na to, co je z hlediska věčnosti důležitější. Neuškodí udělat si občas inventuru hospodaření s časem.

V rámci postu se mohu zbavit

Toho, co mě okrádá o drahocenný čas

Co je z hlediska věčnosti bezcenné

Co mě okrádá o vnitřní svobodu a pokoj

Majetku a věcí, které mi berou sílu, neslouží mně, ale já jim

V rámci postu mohu získat

Víc času pro Boha

Víc času pro své blízké

Mnoho i pro sebe – přimknutím se k Bohu