Úmysly mší svatých, které pan farář odslouží soukromě během nouzového stavu

Sobota 14.3. Za Josefa Matouška, jeho rodiče a za Emila Maršálka, manželku Anežku a Boží ochranu pro živou rodinu
Neděle 15.3. Za Pavla Maršálka, dvoje rodiče, celou zemřelou rodinu a zdraví živé rodiny
Pátek 20.3. Za zemřelé rodiče Tesaříkovy, Matouškovy, sestru Emílii a Boží ochranu pro celou rodinu
Sobota 21.3. Za Josefa Škapu, dvoje rodiče a vnuka
Neděle 22.3. Za Metoděje Lekavého, jeho manželku Anežku, P. Martina Noska, za kněžský dorost, živou rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu
Středa 25.3. Za rodiče Kurkovy, jejich dceru a vnuka a za Boží ochranu živé rodiny
Pátek 27.3. Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Otce Eliase
Sobota 28.3. Za Jindřícha Sasína, zemřelé rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Neděle 29.3. Za Martina a Helenu Sasínovy, za Ignáce a Anežku Sasínovy a Jana Lekavého a dar zdraví pro celou rodinu
Středa 1.4. Za Karla Jurkoviče, vnuka Martina, dvoje rodiče a zdraví pro celou rodinu
Pátek 3.4. Za členy živého růžence
Sobota 4.4. Za Květoslava Holuba, syna Květka, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Neděle 5.4. Za Marii a Josefa Malhocných, dvoje rodiče a zdraví živé rodiny
Středa 8.4. Za rodiče Konečných, Víta Pšovského a ochranu pro živou rodinu
Čtvrtek 9.4. Za členy Svaté hodinky
Neděle 12.4. Za Cecílii Janečkovu, manžela, za Marii Kurkovu a manžela a za duše v očistci