Pozvánka na sv. liturgii východního obřadu

Římskokatolická farnost Mikulčice Vás zve na SLAVNOSTNÍ SV. LITURGII SV. JANA ZLATOÚSTÉHO byzantsko-slovanského obřadu při příležitosti výročního dne skončení pozemské pouti (14. 2. 869) našeho věrozvěsta sv. Konstantina-Cyrila.

Bude ji sloužit O. doc. ThDr. Václav Ventura v neděli 9. února 2020 v 10.00 hodin v chrámě v Mikulčicích.Při této sv. liturgii bude účinkovat pěvecký sbor z Velkých Bílovic pod vedením pana učitele Luboše Řehánka.

Pozvánka ve formátu pdf