Ohlášky na týden od 20. ledna

Ohlášky na období od pondělí 20. 1. do neděle 26. 1. 2020

Svátky v týdnu

 

 

21. 1. Památka sv. Anežky Římské
24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26. 1. 3. Neděle v mezidobí – Neděle Božího slova

Bohoslužby

 

 

středa 22. 1. 17:00 Za farníky.
pátek 24. 1. 17:00 Za p. Libora Salčáka.
sobota 25. 1. 18:00 Za Karla a Marii Hlaváčovy, dvoje rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
neděle 26. 1. 10:00 Na úmysl dárce.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 4.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na rok 2020.
  • Jako poděkování připravila Oblastní charita Hodonín pro koledníky, organizátory a asistenty Tříkrálové sbírky 2020 promítání filmu Ledové království 2.
    • sobota 22. března 2020 v 15 a v 17 hod.
    • neděle 22. března 2020 v 13 a 15 hod.
      • NAHLÁSIT DO ST 11. 3. DO KNIHOVNY; NA TEL. 602 501 287 (JEN PO-ST!)