Ohlášky na týden od 9. prosince

Ohlášky na období od pondělí 9. 12. do neděle 15. 12. 2019

Svátky v týdnu

 

 

9. 12. SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU.
13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
15. 12. 3. neděle adventní

Bohoslužby

 

pondělí 9. 12. 17:00 Na úmysl dárce.
středa 11. 12. 17:00 Za Václava Dobšíčka Ludmilu Komornou, za Františka Hromka, dvoje rodiče a ochranu živé rodiny.
pátek 13. 12. 17:00 Za Jana Chromého, manželku a syna.
sobota 14. 12. 18:00 Za Josefa Kalužíka, syna Břetislava, dvoje rodiče a zdraví žijící rodiny.
neděle 15. 12. 10:00 Za zemřelého Jakuba Pšovského, zemřelou dceru a jejího manžela a duše v očistci.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • Můžete si zapisovat na leden příštího roku.
  • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na příští rok – na postavení, na pověšení a na čtení.
  • Ve 11. prosince středu bude po mši svaté na faře Biblická hodina.
  • Příští týden bude pan farář navštěvovat nemocné.