Ohlášky na týden od 4. listopadu

Ohlášky na období od pondělí 4. 11. do neděle 10. 11. 2019

Svátky v týdnu

 

 

4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. 11. 32. Neděle v mezidobí – VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Bohoslužby

 

středa 30. 10. 17:00 Za Zbyňka Malhockého, otce Václava, za duše v očistci a za živou a zemřelou rodinu Noskovu a Malhockou.
pátek 1. 11. 14:00 Pohřeb paní Anny Potůčkové.
sobota 2. 11. 18:00 Za Alfreda Štrokaje, jeho sestru a rodiče, za rodinu Tichých a Michalicových a za zdraví žijící rodiny.
neděle 3. 11. 10:00 Na úmysl dárce.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 1. – vzhledem k probíhajícím opravám uvnitř kostela bude možné provádět úklid kostela pouze v pátek večer nebo během soboty.
  • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na příští rok – na postavení, na čtení a na pověšení.
  • Můžete si zapisovat intence do konce tohoto roku.
  • V neděli 3. 11. bude při mši probíhat sbírka na potřeby kostela.