Ohlášky na týden od 30. září

Proměnění Páně

Ohlášky na období od pondělí 30. 9. do neděle 6. 10. 2019

Svátky v týdnu

 

 

30. 9. Památka sv. Jeronýma
1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
2. 10. Památka svatých andělů strážných
4. 10. Památka sv. Františka z Assisi
6. 10. 27. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 2. 10. 18:00 Na poděkování za 60 let společného života s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu.
pátek 4. 10. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 5. 10. 18:00 Za zemřelé rodiče Kobédovy, Boženu Ivičičovu, rodinu Hromkovu a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.
neděle 6. 10. 10:00 Za Josefa a Anežku Imrichovy, sestru Hedviku a za dar zdraví žijící rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 4. – vzhledem k probíhajícím opravám uvnitř kostela bude možné provádět úklid kostela pouze v pátek večer nebo během soboty.
  • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na příští rok.
  • Můžete si zapisovat intence do konce tohoto roku.
  • Probíhá výběr hroznů ve farní búdě – čas bude napsaný na dveřích búdy.
  • V pátek po mši svaté budou litanie a svátostné požehnání – první pátek v měsíci.