Ohlášky na týden od 5. srpna 2019

Proměnění Páně

Ohlášky na období od pondělí 4. 8. do neděle 11. 8. 2018

Svátky v týdnu

 

6. 8. Proměnění Páně
8. 8. Památka sv. Dominika, kněze
9. 8. Svátek sv. Terezie Bendikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. 8. HODY (19. Neděle v mezidobí)

Bohoslužby

 

středa 7. 8. 18:00 Pohřeb pana Rostislava Imricha.
pátek 9. 8. 17:00

18:00

Možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Za nedožitých 80 let Pavla Mráky a ochranu Panny Marie a živou rodinu.

sobota 10. 8. 17:00

18:00

Možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Za rodinu Poláchovu a Strouhalovu a duše v očistci.

neděle 11. 8. 10:00 Na poděkování za 50 let manželství a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
pondělí 12. 8. 9:00 Za zemřelé farníky.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 4.
  • Za příznivého počasí bude nedělní hodová mše sv. venku u kapličky.
  • Během nedělní mše svaté bude probíhat sbírka na potřeby kostela.
  • Po pondělní mši svaté bude pobožnost na hřbitově.