Ohlášky na týden od 29. července 2019

Ohlášky na období od pondělí 29. 7. do neděle 4. 8. 2018

Svátky v týdnu

 

29. 7. Památka sv. Marty
31. 7. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1. 8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
2. 8. První pátek v měsíci
3. 8. První sobota v měsíci
4. 8. 18. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 31. 7. 18:00  Pohřeb pana Františka Hromka.
pátek 2. 8. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 3. 8. 18:00 Za Karla Herku, rodiče, bratra Josefa a za dar zdraví žijící rodiny.
neděle 4. 8. 10:00 Za Františka Svobodu, manželku Evu, dceru Jiřinu, Vojtěcha Svobodu a rodinu Sládkovu a požehnání pro celou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 3.