Ohlášky na týden od 8. července 2019

Ohlášky na období od pondělí 8. 7. do neděle 14. 7. 2018

Svátky v týdnu

 

11. 7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
14. 7. 15. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 10. 7. 18:00 Za rodiče Jakuba a Štěpánku Janečkových a Ludvíka a Květoslavu Hromkovy a živou rodinu.
pátek 12. 7. 18:00 Za Jaroslava a Markétu Imrichovy, kněze a duše v očistci.
sobota 13. 7. 18:00 Za rodiče Buškovy a za Marii a Jana Strakovy a syna Jendu a dar zdraví pro celou rodinu.
neděle 14. 7. 10:00 Za Jindřicha Mráku, manželku Boženu, vnučku Ivetku, zetě Drahoslava a za dar zdraví pro živou rodinu a za duše v očistci.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 7.
  • 9:00 – 18:00   Adorační den farnosti.
  • 12:00   Svatba: Zdeňka Sasínová a Tomáš Kalus.